Procedura de selecție a btc


Conducerea Conpet a mandatat Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliul de Administrație să deruleze procedura de recrutare și selecție a directorilor societății.

procedura de selecție a btc

Potrivit anunțului de recrutare, Directorul General va organiza și va conduce activitatea curentă a societății în conformitate cu Actul Constitutiv și cu atribuțiile prevăzute în contractul de mandat, performanța sa urmând a fi masurată printr-un set de indicatori de performanță financiari și nefinanciari ce vor fi incluși în contractul de mandat negociat și convenit cu Consiliul de Administrație, astfel încât societatea să-și atingă obiectivele stabilite prin planul de administrare ce va fi aprobat în conformitate cu prevederile legale.

Directorul Financiar va organiza și conduce activitățile financiar-contabile, de dezvoltare și implementare a unei strategii financiare și a unui sistem integrat de gestiune a resurselor societății în conformitate cu atribuțiile prevăzute în fișa postului, anexă la contractul de mandat negociat și convenit cu Consiliul de Administrație.

CONPET este o societate cu sediul în Ploiești care oferă servicii specializate de transport petrolier prin conducte și cu vagoane cisternă pe calea ferată CFasigurând aprovizionarea rafinăriilor cu țiței și derivate ale acestuia din producția internă și din import.

Societatea operează o rețea de conducte cu o lungime de km, care traversează 24 de județe ale țării.

procedura de selecție a btc