Admiterea directă în btc


În temeiul Actului său de aderare, Croația se angajează admiterea directă în btc adere la acordurile internaționale semnate sau încheiate de UE și statele sale membre prin intermediul unor protocoale la acordurile respective.

admiterea directă în btc tradingview trx btc

Decizia Consiliului din 14 septembrie 1 a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu țările terțe în cauză, pentru a încheia protocoalele relevante. Negocierile cu Chile s-au încheiat cu succes prin parafarea protocolului la data de 9 iulie Protocolul propus include Croația în calitate de parte contractantă la acord.

Textele acordului și ale actului final în limba croată vor deveni autentice în aceleași condiții ca și celelalte versiuni lingvistice ale acordului.

admiterea directă în btc cum utilizați bitcoin trader

Protocolul se va aplica de la 1 iulie Comisia consideră că rezultatele negocierilor sunt satisfăcătoare și solicită Consiliului să autorizeze semnarea protocolului în numele UE și al statelor sale membre și aplicarea acestuia cu titlu provizoriu. În temeiul articolului respectiv, în ceea ce privește aceste aderări se aplică o procedură simplificată, prin care protocolul se încheie de către Consiliu, hotărând în unanimitate în numele statelor membre, și țara terță în cauză.

Negocierile cu Chile s-au încheiat cu succes prin parafarea protocolului la data de 9 iuliela Bruxelles.

admiterea directă în btc cum să faci bitcoin gratuit

Această autorizare se acordă sub rezerva încheierii respectivului protocol. Textul protocolului este atașat la prezenta decizie.

admiterea directă în btc sudhir chaudhary pe bitcoin

Articolul 2 Prin prezenta decizie, Consiliul îl autorizează pe președintele său să desemneze persoana persoanele împuternicită împuternicite să semneze protocolul în numele Uniunii și al statelor sale membre. Articolul 3 Protocolul se aplică cu titlu provizoriu în conformitate cu articolul 14 alineatele 2 și 3 până la intrarea sa în vigoare.

Articolul 4 Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. Adoptată la Bruxelles.

admiterea directă în btc cele mai bune site- uri pentru a cumpăra bitcoin 2021